ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

Any 2022

Es convoca pel pròxim dia 14 de març, a les instal·lacions del local social, del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, 4. Girona. CP: 17003,

en primera convocatòria a les 19 h 45 i en segona convocatòria, a les 20 h, per informar i aprovar si s’escau el següent ordre del dia:

  • Benvinguda del president
  • Liquidació del pressupost i estat final de comptes del 2022
  • Pressupost 2023 i proposta de nova quota.
  • Seguiment instal·lacions i novetats a comentar
    • Altes i altres incidents
  • Pressuposts participats pendents de l’any 2019
  • Torn obert de paraules.

Girona, 28 de febrer de 2023