Pressupostos participats 2017

Projecte definitiu posat a votació:

MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL PAS DE VIANANTS ENTRE ELS CARRERS SARRIERA I ROS DE PALAU

Informació sobre l’estat del projecte:

març 2018. L’ Area d’ urbanisme de l’ Ajuntament, ens ha informat que les obres quedaran fetes dintre del segon semestre d’aquest any