Castell de Torres de Palau

Castell de Palau-sacosta

© Fototeca.cat

Poble ( palauencs ; 140 m alt.) del municipi de Girona (Gironès), situat a l’esquerra de l’Onyar.

És centrat per l’església parroquial de Sant Miquel, davant la qual s’alçà el castell senyorial dit les Torres de Palau, que es conserva en bon estat i fou bastit el 1495 per la família Sarriera (després comtes de Solterra) sobre una antiga fortalesa esmentada ja al començament del s. XIV. La propietat passà a la primera meitat del s. XX al marquès de Caldes de Montbui, que la deixà als actuals marquesos de Montoliu. El lloc pertanyia a la corona el 1698. Prop del castell, avui convertit en masoveria, hom ha descobert unes làpides hebraiques que han fet suposar l’existència d’un cementiri jueu (**).

Des de Palau-sacosta, Duhesme dirigí el 1808 un atac infructuós contra Girona. Fou municipi independent fins el 1962. Ha esdevingut una de les zones d’expansió de la ciutat de Girona. L’antic terme comprenia, a més, els veïnats de la Rutlla i de l’Avellaneda.

(**)Nota sobre el Cementiri Jueu, fet per l’associació:

En altres lloc hem trobat l’ explicació que en el moment del èxode a Girona, del jueus l’any 1492, aquests li confiaran la clau del seu cementiri “MONTJUIC” a la muntanya del mateix nom, al Senyors dels Sarriera.

En les reformes que després es fan el castells, s’hi porten pedres i lapides procedents d’ aquests cementiri.