Assemblees i acords de l’Associació

Aquest apartat el tenim per publicar els acords presos en les nostres assemblees. El que aquí fem sortir és un resum dels acords presos, però sense publicar les actes senceres.
Qualsevol dels socis ens pot demanar via correu electrònic les actes de les assemblees i els hi farem arribar.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

Es convoca pel pròxim dia 15 de novembre. Al Centre Cívic de Palau, carrer Saragossa 27, xamfrà amb Migdia ( El mateix edifici de la Biblioteca Ernest Lluch) a les set de la tarda (19:00.)

  1. Benvinguda del President
  2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del 23 de maig d’enguany.
  3. Seguiment i estat dels objectius d’aquest any.
  4. Liquidació del pressupost 2016-2017 i Estat de Comptes
  5. Pressupost per l’exercici 2018 i determinació de Quotes
  6. Nomenament i Cessament de càrrecs de la Junta Directiva
  7. Torn obert de paraules

ACTA DE ASSEMBLEA 15-11-2017

ASSAMBLEA ORDINARIA 23 de maig de 2017:

1- Plagues de mosquits i rates.
2- Emllumenament dels passadissos de vianants.
c. Campanya per aconseguir el vot de tothom a la consulta electrònica del mes de juny
3- Millora de la circulacio de vehicles i persones, en els nostres carrers.:
4- Antena de TV.
5- Festa de la revetlla de Sant Joan..
6- CASA (embargada) de Mas Jardí,  problemas.

7- Acta:

http://www.aavvmasjardi.cat/wp-content/uploads/2017/06/ACTA-DE-L-ASSEMBLEA-DEL-DIA-23-5-2017.pdf

ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA 15 noviembre de 2016.

Nomenament de la nova junta directiva.

ASSAMBLEA ORDINARIA 15 noviembre de 2016:

1. Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses anuals.

                     2. Fixació de la quantia de les aportacions.