SERVEI SECURITES, FAQS

PREGUNTES I DUBTES CONTESTATS.

Veig que la oferta és de Securitas. No era Serra qui havia actuat en la urbanització?

Serra te la nostra petició des de el mes de Juny, des de les hores no he tingut cap oferta, ni tants sols contesta.

El servei ACUDA entenc que és durant tot el dia i no només en la franja horària de 22 a 6. Tinc la sensació que els robatoris no necessàriament són de nit, i molt especialment en caps de setmana. De nit si estan fent la ronda per zones adjacents, la actuació pot ser ràpida, però de dia des de on vindran? Quan temps poden tardar en arribar.

La Central de Securitas esta a Vilablareix, per tant l’ intervenció es de molt poc temps 

El sobre cost de 35 euros a partir del tercer servei de ACUDA és per a casa habitatge i no per la urbanització. En aquest cas el sobre cost el pagarà el propietari de l’habitatge particular?

Aquests sobre cost el pagarà habitatge afectat

Quan es produeix un avís d’alarma, la central trucarà al propietari si veu que no hi ha moviment per diferents zones i a Securitas si veu que hi ha moviments per l’interior? O bé sempre trucarà a Securitas?

 Anem per parts. Primer ha d’haver-hi una senyal d’intrusió, es a dir l’ alarma ha saltat a mes d’un punt de la casa i segons com vegi la situació activarà el protocol amb la POLICIA. Segon: La propietat haurà donat com a PRIMER telèfon d’avis el de SECURITAS, després a la propietat. Tercer: En aquest cas es quan SECURITAS envia el vehicle ACUDA, que revisa la situació, juntament amb la Policia i si porta la clau de la casa, es revisa conjuntament.

Quan diu “col·locació de placa en el vallat de la obra” entenc que vol dir de la casa.

Aquest apartat de la presentació de Securitas, no es exacta. En el nostra cas el que s fera es distribuir uns quants rètols d’avis de seguretat de SECURITAS, però no es posaran (EXPRESAMENT) a cada casa assegurada. En  el llarg dels carrers, també es penjaran uns segons rètol amb un espècie de codi de barres, de manera que durant la ronda del vehicle, aquest es va parant a cada rètol-senyal, per llegir el codi, de manera que queda gravat el recorregut, el sentit i alhora, com a procediment de control.

Creus que serem 50 entre tots els que contratin el servei? El cost resultant el veig bé en aquest cas i en funció dels dubtes que he plantejat i de parlar amb la meva central d’alarmes. Si som menys i el preu mensual s’incrementa no crec que m’hi apunti.

La xifra de CINQUANTA, es el “terra” que hem posat com a condició ( Mas Jardí i Securitas). El preu individual es el que acabarà regint, encara que siguem mes de cinquanta.

Deixa un comentari